Webdesign Liv & Landskab © 2018 Dansk Landskabsøkologisk Forening

Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C

Telefon: 30 24 58 17 - formand Søren Bech Pilgaard Kristensen.

Skriv til foreningen på e-mail landskabsokologi@gmail.com

  • Facebook Social Icon

Artikler

Baggrundsartikler

DLF udgiver gerne en baggrundsartkel i Jord & Viden, et medlemsblad for fagforeningen JA (tidligere Jordbrugsakademikerne). Læs den nyeste artikel Slow Food og Landskabet – ny synergi mellem fødevarekvalitet og naturpleje i fuld længde her...

Jord & Viden er et fagblad for studerende, bachelorer og kandidater inden for jordbrugsvidenskab, naturforvaltning, miljø, energi, ressourceøkonomi, fysisk planlægning, bioteknologi og fødevarer. Medlemmerne er hovedsageligt beskæftiget med administration, forskning, undervisning, rådgivning og ledelse. Bladet udkom første gang den 5. oktober 1855 under navnet Ugeskrift for Landmænd og har således rødder dybt tilbage i det danske landskabs historie. Se mere her!

Du kan finde tidligere artikler i galleriet her, efterhånden som de bliver tilgængelige… Vælg bladets forside og tryk på "Go to link" under billedet når det åbner.


Landskabsøkologiske skrifter 1992 – 2006

Nedenfor kan publikationer fra foreningen seminarer i perioden 1992- 2006 downloades: