Webdesign Liv & Landskab © 2018 Dansk Landskabsøkologisk Forening

Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C

Telefon: 30 24 58 17 - formand Søren Bech Pilgaard Kristensen.

Skriv til foreningen på e-mail landskabsokologi@gmail.com

  • Facebook Social Icon

Landskabsøkologi

 

Landskabsøkologi handler om at se de store sammenhænge mellem landskabet og de mennesker, dyr og planter, der bebor det. Det er et tværfagligt felt, som inddrager teorier og metoder fra humaniora, biologi, geografi og andre fag. Faget undersøger landskaber som helheder med fokus på at kortlægge forholdet mellem naturlige og samfundsmæssige processers betydning for landskabet.

Selve begrebet og mange af de første teorier og grundsten blev opfundet af Carl Troll i 1939 i værket Luftbildplan und Ökologische Bodenforschung. Troll var en tysk geograf, der fra 1919 til 1922 studerede biologi, kemi, geologi, geografi og fysik på universitet i München. Troll var involveret i forskning i økologi og geografi af bjergrige lande: Mellem 1926 og 1929 gik en forskningsrejse i hele Sydamerika Andeslandene. I 1930 blev han professor i koloni- og oversøisk geografi i Berlin, og i 1938 professor i geografi i Bonn.

Troll brugte luftfotografier i sin forskning og udviklede som nævnt begrebet landskabsøkologi i 1939. Han udviklede også mange tidlige begreber om landskabsøkologi, høj bjergøkologi og geografi som en del af sit arbejde med fortolkning af studier af interaktion mellem miljø og vegetation og sine forskningsrejser i bjergområderne i Asien, Afrika og Sydamerika såvel som Europa.

Landskabsøkologi beskrives i Den Store Danske som en videnskabsgren, der især omhandler det landskab, der udnyttes af mennesker, og hvordan det bruges som levested for dyr og planter. Den omfatter således økologien både i det dyrkede land og der, hvor man har opgivet at dyrke. … Landskabsøkologi er i høj grad et værktøj, der kan bruges i forvaltningen af det menneskeskabte landskab, fx i den egentlige landskabspleje. (http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/%C3%98kologi/landskabs%C3%B8kologi)

I 1982 blev organisationen IALE (International Association for Landscape Ecology) stiftet og holdt sin første konference på Roskilde Universitet (dengang, Roskilde Universitetscenter). 10 år senere blev DLF stiftet som medlemsforening i IALE. Danmark har således en lang historie inden for landskabsøkologi og der arbejdes stadig i mange sammenhænge med at fortsætte forskning og udvikling af landskabsøkologien. På Wikipedia kan du se en række af de personer, der har haft betydning for landskabsøkologien i Danmark https://da.wikipedia.org/wiki/Landskabs%C3%B8kologi#Landskabs%C3%B8kologiens_historie.

Carl Troll 1899 - 1975