Webdesign Liv & Landskab © 2018 Dansk Landskabsøkologisk Forening

Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C

Telefon: 30 24 58 17 - formand Søren Bech Pilgaard Kristensen.

Skriv til foreningen på e-mail landskabsokologi@gmail.com

  • Facebook Social Icon

Fyraftensmøder og ekskursioner

Dansk Landskabsøkologisk Forening arrangerer fyraftensmøder og ekskursioner om forum for faglig formidling i samarbejde med fagfolk og studerende.

Det er normalt i februar at vi sender information ud om Dansk Landskabsøkologisk Forenings årsseminar. I år har vi imidlertid valgt at ændre konceptet og i stedet afholde en række mindre fyraftensmøder, for at muliggøre mere diskussion om de enkelte emner. Vi håber at du synes om ideen og har lyst til at deltage i de to første møder der afholdes i uge 10 og 11. På kort form ser programmet sådan ud:

Borgerinddragelse i landskabsplanlægningen – muligheder og udfordringer.

Tidspunkt: 6.3 kl 17-18.30

Oplægsholdere: Professor Jørgen Primdahl, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Sted: Auditorium C, stuen, bygning 6. IGN, Øster Voldgade 10

Tilmelding via Nemtilmeld: https://dklf.nemtilmeld.dk/1/

Tilmeldingsfrist: 27.2.19.

 

Aktuelle planlægningsudfordringer i landzonen – status ”år 2” efter Planlovsreformen.

Tidspunkt: 13.3 kl 17-18.30

Oplægsholdere: Lektor Lone S. Kristensen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning & Planlægger Lars Kristian Lausten, Næstved kommune

Sted: Auditorium C, stuen, bygning 6. IGN, Øster Voldgade 10

Tilmelding via Nemtilmeld: https://dklf.nemtilmeld.dk/2/

Tilmeldingsfrist: 6.3.19.

 

Se det detaljerede program for de to møder i de vedhæftede filer. Du er meget velkommen til at dele invitationerne med dit netværk.

Det er både hyggeligt og udbytterigt at være med i Dansk Landskabsøkologisk Forening